X #

Email updatesClose

This is an example of a possible error message which can have as much lines as you want from none to ...

Bičių vaškas

Mūsų sąžiningos prekybos bičių vaškas yra gaunamas iš Kamerūno, Guide D‘Espoir kooperatyvo. Bičių vaškas yra surenkamas iš rankų darbo avilių. Ši prekyba su vietiniais žmonėmis padeda išsaugoti tradicinę bitininkystę, apsaugoti bites bei sulaiko vietinius nuo miškų kirtimo.

Progresas

Bitininkai, gaunantys pajamas už savo medų, panaudoja jas svarbiausioms savo reikmėms: užmoka už sveikatos priežiūrą, pagerina namų sąlygas, įsigyja dviračius ir gali išleisti savo vaikus į mokyklas.

Nepriklausomos moterys

Dažniausiai bitininkyste užsiima vyrai, nes lipti į aukštai medžiuose įtaisytus avilius iš tiesų nelengva. Guide D'Espoir įtraukia į bitininkystės ūkį ir moteris.

Ačiū!