X #

Email updatesClose

This is an example of a possible error message which can have as much lines as you want from none to ...

Kampanija jau baigėsi

7044278 balsų! Ši kampanija tapo visų laikų didžiausia The Body Shop kampanija.

2009 m. rugsėjo mėnesį The Body Shop kartu su “ECPAT International” bei vietinėmis nevyriausybinėmis organizacijomis pradėjo pasaulinę kampaniją “Stop seksualiniam vaikų išnaudojimui ir prekybai vaikais ir jaunais žmonėmis”.

 

Viso pasaulio The Body Shop parduotuvėse, internete, ofisuose, prekių paskirstymo centruose kartu su mūsų klientais, draugais ir šeimos nariais mes skelbėme žinią, rinkome parašus ir žygiavome! 

Kampanija “Stop seksualiniui išnaudojimui ir prekybai vaikais ir jaunais žmonėmis” buvo skirta suvienyti mūsų klientus bendram tikslui ir įkvėpti tuos, kurie turi galią priimti pokyčius lemiančius sprendimus. Atsakas buvo neįtikėtinas. Mes surinkome 7 044 278 peticijos parašus. Tai tapo didžiausia visų laikų kampanija mums ir daugeliui Europos Sąjungos šalių. 

 2011 m. rugsėjo 29 dieną mes įteikėme virš 7 milijonų parašų Jungtinių Tautų Žmogaus Teisių Tarybai. Tai buvo ir Jungtinių Tautų viena iš didžiausių peticijų. Kiekvienas parašas reiškė balsą, kviečiantį pasaulio vyriausybes būti supratingesnėms ir skirti daugiau dėmesio klausimams, susijusiems su prekyba žmonėmis, imtis veiksmų suteikiant visapusišką apsaugą ir specialią paramą vaikams ir jauniems žmonėms, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis ir sekso vergijos. 

Mūsų peticija padarė įtaką 20-ties šalių vyriausybėms. Jos įsipareigojo priimti ilgalaikius įstatymus, ginančius vaikus ir jaunuolius nuo prekybos žmonėmis. 

The Body Shop nepaprastai didžiuojasi šia istorine, ledus pralaužiusia, apdovanojimus pelniusia kampanija ir jos pasiekimais. Jūsų parašas turi galios! 

The Body Shop ir ECPAT International toliau dirbs kartu ir kvies vyriausybes, kurios gavo peticijos parašus, imtis veiksmų ir padaryti viską, kas įmanoma, kad vaikai ir jaunuoliai būtų apsaugoti nuo prekybos žmonėmis ir seksualinio išnaudojimo. 

Daugiau informacijos apie seksualinį vaikų ir jaunų žmonių išnaudojimą ir prekybą žmonėmis sužinosite apsilankę ECPAT International.

Ačiū!