X #

Email updatesClose

This is an example of a possible error message which can have as much lines as you want from none to ...

Mes už miškus

Mes pasodinsime daugiau medžių nei sunaudosime jų pakuotėms gaminti.

GEROS ŽINIOS DĖL PAKUOČIŲ

Nuo dabar mes pasodinsime ir išsaugosime daugiau medžių nei sunaudosime jų pakuotėms gaminti. Mes manome, kad tai gera žinia mums, Jums ir vietovėms, kuriose mes dirbsim. 

1 VIETOVĖ: ATLANTO DRĖGNIEJI MIŠKAI, BRAZILIJA

Atlanto drėgnųjų miškų augimvietei gresia vienas iš didžiausių pavojų pasaulyje. Šie miškai yra retų ir įvairių augalų bei gyvūnų namai, bet visos, kadais gausios buvusios bioįvairovės, čia yra likę tik 7 procentai. 

Mes dirbame kartu su World Land Trust ir Reserva Ecológica de Guapiaçu tam, kad atkurtume ir išsaugotume Guapiaçu regiono miškus. Šiame regione auga 400 skirtingų rūšių, be to jis yra aplinkinių gyvenviečių vandens šaltinis.  

2 VIETOVĖ: PIETŲ ANDAI, EKVADORAS

Akiniuotasis lokys, kalnų tapyras, puma - tai tik keletas iš daugelio gyvūnų rūšių, gyvenančių pietų Andų tropiniuose miškuose, kurioms gresia išnykimas. 

Kartu su World Land Trust ir Nature & Culture International organizacijomis mes sodinsime ir saugosime medžius kritiškai svarbioje Ekvadoro dalyje. 

VISA INFORMACIJA APIE MŪSŲ INICIATYVĄ

Mes jau sumažinome popierinių pakuočių naudojimą visur, kur praktiškai tai buvo galima padaryti. Esame už miškus, todėl mūsų tikslas yra pranokti savo nustatytus aplinkosaugos standartus ir įnešti realius teigiamus pokyčius. 

Mūsų tikslas yra kompensuoti visą medieną, kurią mes sunaudojame pirminėms, antrinėms ir transportavimui skirtoms popierinėms pakuotėms. To sieksime sodindami ir išsaugodami medžius. Teritorijose, kuriose gresia miškų išnykimas, mes sodinsime valstybės saugomus medžius ir saugosime jau pasodintus. 

Kaip tai darysime?

World Land Trust (WLT) ir Tarptautinė apsaugos organizacija padėjo mums suskaičiuoti kiek medienos ir popierinių pakuočių mes vidutiniškai sunaudojame per vienus metus. Gautas pirminių, antrinių ir pervežimams skirtų popierinių pakuočių kiekis siekia 6000 tonų. 

Mes paskaičiavome kiek medžių turėsime pasodinti ir išsaugoti tam, kad kompensuotume sunaudotos medienos kiekį. Gautas kiekis - 100 000 medžių. 

Taigi 2012 m. kartu su WLT ir vietiniais partneriais mes sodinsime ir išsaugosime 100 000 medžių. Kitais metais mes vėl seksime informaciją, kiek per praėjusius metus sunaudojome popierinių pakuočių ir toliau sodinsime ir saugosime medžius. Ateityje mes planuojame sodinti medžius skirtingose pasaulio vietose. 

Detalės

WLT pataria, kad norint išsaugoti nykstančius miškus, geriausia yra atsodinti medžius iškirstuose plotuose ir išsaugoti likusius medžius. Taigi, jei padalinsime numatytą medžių kiekį maždaug per pusę, išeis, kad šiemet mes pasodinsime apie 55 000 medžius ir išsaugosime 45 000 medžius. 

Tam, kad paskaičiuotume kokį skaičių medžių turime pasodinti, mes paskaičiuojame kiek sveria vienas 50-ties metų medis. Tam, kad išsiaiškintume kokį skaičių medžių turime išsaugoti, mes apskaičiuojame vieno medžio, panašaus į saugomus medžius, masę. 

2012 metais mūsų dėmesio centre yra Atlanto tropiniai miškai Brazilijoje ir pietų Andai Ekvadore. Abi teritorijos yra saugomos. 

Medžių rūšys, kurias sodinsime ir medžių rūšys, kurias saugosime bus saugomos valstybės, endeminės rūšys, o ne greitai augantys vidutinės vertės medžiai. Stengsimės praturtinti pasirinktų augimviečių bioįvairovę. 

Mūsų partneriai prižiūrės mūsų pasodintus medžius. 

Į mūsų apskaičiavimus yra įtraukiami ir natūraliai sunykstantys medžiai. 

 

Ačiū!