Medus iš Etiopijos

Sąžiningos prekybos medų mums tieka Etiopijos bitininkai iš Bezamaro, Pietų Oromijos valstijos. Bitininkai augina bites pagal senąsias tradicijas, pačių rankomis suręstuose bambukiniuose aviliuose. Ši prekyba ne tik garantuoja aukščiausios kokybės medų mūsų produktuose, bet ir padeda išsaugoti bites bei Etiopijos miškus.

INGREDIENTAS

INGREDIENTAS

Medus yra renkamas iš rankomis pagamintų bambukinių avilių, sukabintų miškuose. Koriai išimami iš avilių, degustuojami, tikrinama jų kokybė ir tuomet nuo jų atskiriamas ir filtruojamas medus. Medaus rinkimas yra šeimos reikalas. Paruošti aviliai įkeliami į medžius ir neužilgo juose apsigyvena bičių šeima.
Etiopija gamina daugiausia medaus iš visų Afrikos valstybių. 2009 metais mūsų produktams sunaudojome 32 000 kg (32 tonas) medaus. Iš kiek avilių? Vidutiniškai 4 000.

TIEKĖJAS

TIEKĖJAS

Bezamar (vietinių kalboje reiškia “geresnė prekyba”) - tai grupė smulkiažemių ūkininkų, gyvenančių Balio regione.
Balio regionas yra nepaprastai gražus ir įvairus savo augmenija bei gyvūnija, bet deja jam nebūtų lemta išlikti, jeigu paliktume šį pasaulio kampelį be priežiūros. Dešimt procentų nuo sumos, kurią mes mokame Bezamar už medų, yra skiriama Balio miškų organizacijai, kuri skatina ekologišką ūkininkavimą ir saugo miškus nuo kirtimo.

TANAJOS ISTORIJA

TANAJOS ISTORIJA

Kvalifikuota bitininkė, turinti 25 avilius. Tanaja ėmėsi bitininkystės amato norėdama išleisti savo keturis vaikus mokytis. Prieš tai ji negalėjo jų nei padoriai aprengti nei pavalgydinti. Dabar, dėka bitininkystės, ji gali užmokėti už mokyklą, knygas, maistą ir drabužius. Nauja veikla taip pat padėjo jai ir jos vyrui pasistatyti naują namą. Tanaja ir savo vyrą išmokė bitininkystės amato. Kartu jie sprendžia kur panaudoti uždirbtus pinigus, o tai stiprina Tanajos savigarbą.

MIŠKAI PAVOJUJE

MIŠKAI PAVOJUJE

Mūsų medaus šaltinis yra Sheka drėgnieji miškai, plytintys Etiopijos aukštumose ir įtraukti į UNESCO pasaulio paveldą. Kelionė nuo Adis Abebos iki šios teritorijos trunka dvi dienas. Šioje atokioje vietoje žmonių populiacija yra gana didelė ir daugelis gyventojų verčiasi žemės ūkiu. Ūkininkystei reika- lingi dideli laisvos žemės plotai, tad dėl žemės ūkio plėtros sparčiai nyksta vietinė augalija. Šiuo metu miškų biomui yra iškilęs išnykimo pavojus. Mūsų prekyba padeda palaikyti darnų drėgnųjų miškų naudojimą.