KONFIDENCIALUMO POLITIKA

SIA Bodybalt filialas (toliau – „The Body Shop Lietuva“) supranta, kaip jos klientai vertina konfidencialumą, todėl siekia paaiškinti, kaip yra renkami, naudojami, atskleidžiami, perduodami ir saugomi Jūsų asmens duomenys.

Ši konfidencialumo politika nustato tvarką pagal kurią „The Body Shop Lietuva“ renka duomenis savo interneto parduotuvėje www.thebodyshop.lt. Visi bendrovės veiksmai atliekami vadovaujantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

Prašome susipažinti su toliau pateikiama informacija ir jei turėtumėte klausimų dėl šios konfidencialumo politikos arba pageidautumėte įgyvendinti savo teises, kviečiame su mumis susisiekti:

SIA Bodybalt filialas, įmonės kodas 300068118

Buveinės adresas: Vito Gerulaičio g. 10-101, Vilnius LT 08200

Klientų aptarnavimas: shop@thebodyshop.lt

tel. 865574254 (darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00)

KOKIUS DUOMENIS RENKAME IR NAUDOJAME?

„The Body Shop Lietuva“ yra Jūsų asmens duomenų valdytoja (tai yra, bendrovė nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones). Apskritai informacija, kurią renkame apie Jus, skirstoma į dvi grupes:

I. informaciją, reikalingą geresniam interneto svetainės „The Body Shop Lietuva“ veikimui užtikrinti, kurios naudojimas apibūdintas mūsų slapukų naudojimo politikoje;

II. informaciją, reikalingą „The Body Shop Lietuva“ paslaugoms teikti (jei pasirinkote tokią galimybę), kurios naudojimas apibūdintas toliau.

„The Body Shop Lietuva“, siekdama teikti paslaugas, gali rinkti ir toliau nurodytais būdais panaudoti Jūsų duomenis:

•  registruojantis klientų lojalumo programoje „Love Your Body™“, užpildant formą internete arba parduotuvėje renkami šie duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris ir (arba) el. pašto adresas. Šie duomenis mums reikalingi tam, kad galėtume Jums išsiųsti elektroninį laišką arba SMS žinutę – patvirtinimą, taip pat galėtume Jus toliau identifikuoti kaip lojalumo programos dalyvį ir pirkimo metu suteikti Jums nuolaidą. Jei pagal lojalumo programą išreikšite sutikimą gauti reklaminius pranešimus, pagal pirmiau nurodytus duomenis siųsime Jums tolesnius pasiūlymus.

•  užsakant prekes interneto parduotuvėje www.thebodyshop.lt renkami šie duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, pašto adresas, prekių pristatymo adresas (jei skiriasi nuo pašto adreso), užsakytų prekių pobūdis. Šie duomenys reikalingi tam, kad galėtume išrašyti ir išsiųsti Jums sąskaitą už užsakytas prekes, taip pat su Jumis susisiekti iškilus klausimams dėl pristatymo ir pristatomų prekių.

Tokie duomenys renkami ir tvarkomi pagal vieną ar daugiau iš toliau nurodytų teisinių pagrindų: norint užtikrinti pasirinktos paslaugos teikimą, pasiruošti sudaryti sutartį, sudaryti sutartį, taip pat gavus Jūsų užklausą (sutikimą).

REKLAMA

Jums tapus mūsų klientų lojalumo programos „Love Your Body™“ dalyviu, „The Body Shop Lietuva“, gavusi Jūsų sutikimą, gali jums siųsti Jus galinčias sudominti naujienas, susijusias su mūsų teikiamomis paslaugomis. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti gauti tokią informaciją.

KAS GALI SUSIPAŽINTI SU JŪSŲ DUOMENIMIS?

Su Jūsų duomenimis galime susipažinti ne tik mes, bet ir „The Body Shop Lietuva“ partneriai, teikiantys mums šias paslaugas:

•  prekių ir korespondencijos pristatymo paslaugas;

•  IT paslaugas, reikalingas „The Body Shop Lietuva“ sistemos veikimui užtikrinti.

„The Body Shop Lietuva“ partneriai gali susipažinti su Jūsų duomenimis, tačiau tik tiek, kiek tai reikalinga paslaugoms mums teikti. Mes nuolat rūpinamės, kad mūsų partneriai saugotų gautus duomenis ir užtikrintų griežtą jų apsaugą.

„THE BODY SHOP LIETUVA“ DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

„The Body Shop Lietuva“ naudoja ir saugo Jūsų asmens duomenis, tačiau tik tiek, kiek tai reikalinga ar leistina tikslams, dėl kurių jie gauti, pasiekti, taip pat laikantis įstatymų reikalavimų, tačiau bet kokiu atveju jie saugomi ne ilgiau kaip 5 metus, skaičiuojant nuo Jūsų paskutinio pirkimo interneto parduotuvėje „The Body Shop“. Jeigu dalyvaujate klientų lojalumo programoje „Love Your Body™“, Jūsų asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei 5 metus nuo Jūsų paskutinio pirkimo interneto parduotuvėje arba bet kurioje kitoje mūsų parduotuvėje, jei pirkimo metu pasinaudojate lojalumo programa.

KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS IR KAIP GALIMA JOMIS PASINAUDOTI

Galite kreiptis į „The Body Shop Lietuva“ el. paštu shop@thebodyshop.lt ir pasinaudoti šiomis savo teisėmis:

•  pareikalauti galimybės susipažinti su savo asmens duomenimis;

•  pareikalauti ištaisyti savo asmens duomenis;

•  atšaukti savo sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, jei šie duomenys tvarkomi (ar mūsų reklamos pranešimai ir pasiūlymai siunčiami Jūsų el. pašto adresu ar telefonu) gavus Jūsų sutikimą.

Kai kuriais atvejais galite pareikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą arba prieštarauti šių duomenų tvarkymui. Galite įstatymų nustatytais atvejais pasinaudoti savo teisėmis ir pareikalauti pašalinti savo asmens duomenis.

Galite naudotis savo teisėmis pagal ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus.

Jūsų prašymu pašalinus asmens duomenis, „The Body Shop Lietuva“ išsaugo tik informacijos, reikalingos mūsų ir trečiųjų šalių teisėtiems interesams apsaugoti, valstybės institucijų nurodymams vykdyti, ginčams nagrinėti, problemoms šalinti ir Jūsų su „The Body Shop Lietuva“ pasirašytoms sutartims vykdyti, kopiją.

TEISĖ PAREIKŠTI SKUNDĄ

Jei manote, kad Jūsų teisė į konfidencialumą pažeista, galite pareikšti skundą atitinkamai ES institucijai pagal savo nuolatinę gyvenamąją vietą. Kontaktinės tokių institucijų informacijos ieškokite čia.