LOJALUMO PROGRAMOS LOVE YOUR BODY™ TAISYKLĖS

1. Taisyklėse naudojamos sąvokos

The Body Shop Lietuva – SIA Bodybalt filialas, Vito Gerulaičio g. 10-101, Vilnius LT 08200, įmonės kodas: 300068118.

Internetinė parduotuvė – „The Body Shop Lietuva“ svetainė www.thebodyshop.lt, kurioje asmenys gali įsigyti prekių.

LYB Programa – The Body Shop klientų lojalumo programa “Love Your Body™”.

LYB Dalyvis – LYB programoje užsiregistravęs lojalumo programos dalyvis.

Registracijos forma – „The Body Shop Lietuva“ sukurta forma. Norėdamas dalyvauti LYB programoje, asmuo turi užpildyti ir pasirašyti registracijos formą parduotuvėje „The Body Shop“. Užsiregistravęs Internetinėje parduotuvėje „The Body Shop Lietuva“ asmuo taip pat gali tapti LYB dalyviu.

LYB elektroninis paštas – elektroninis paštas lyb@thebodyshop.lt skirtas „The Body Shop Lietuva“ ir LYB dalyvio komunikacijai.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. LYB programa ir visos su ja susijusios taisyklės taikomos visose parduotuvėse „The Body Shop“ Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Internetinėje parduotuvėje.

2.2. „The Body Shop Lietuva“ tvarko ir saugo LYB dalyvio asmens duomenis LYB programos naudojimo tikslais. Daugiau apie duomenų tvarkymą bei jų naudojimą LYB programos ribose ir Internetinėje parduotuvėje, jų keitimą bei naikinimą skaitykite mūsų Konfidencialumo politikoje: www.thebodyshop.lt/lt/konfidencialumo-politika

2.3. „The Body Shop Lietuva“ turi teisę keisti LYB programos taisykles ir (arba) atšaukti LYB programą. „The Body Shop Lietuva“ praneša apie tai ne mažiau kaip prieš 30 dienų, paskelbdama atitinkamą informaciją „The Body Shop Lietuva“ parduotuvėse ir Internetinėje parduotuvėje.

3. LYB PROGRAMOS TAISYKLĖS

3.1. Prie LYB programos galima nemokamai prisijungti apsipirkus bet kurioje „The Body Shop Lietuva“ parduotuvėje arba užsiregistravus Internetinėje parduotuvėje.

3.2. LYB dalyviu gali tapti fizinis asmuo, kuris tiksliai užpildė Registracijos formą ir pateikė ją „The Body
Shop Lietuva“ parduotuvėje arba Internetinėje parduotuvėje. Jeigu LYB dalyviu nori tapti nepilnametis asmuo, kad galėtų dalyvauti LYB programoje, jis turi gauti tėvų arba globėjų sutikimą ir dalyvauti LYB programoje su tėvų arba globėjų priežiūra.

3.3. LYB dalyviams fizinė kortelė neišduodama.

3.4. Tiksliai užpildyta Registracijos forma reiškia, kad yra užpildyti šie Registracijos formos laukai:

•vardas;

•pavardė;

•gimimo data (Metai / Mėnuo / Diena);

•elektroninis paštas ir (arba) mobilaus telefono numeris;

•atitinkama žyma apie susipažinimą su taisyklėmis.

3.5. Jeigu Registracijos forma užpildyta „The Body Shop Lietuva“ parduotuvėje, asmens duomenys įtraukiami į LYB programos duomenų banką per 10 (dešimt) dienų nuo Registracijos formos užpildymo momento. Vėliau LYB dalyviui siunčiama „The Body Shop Lietuva“ informacija, jeigu jis dėl to sutiko, jis taip pat gali peržiūrėti ar keisti savo kontaktinę informaciją Internetinėje parduotuvėje. Jeigu Registracijos forma užpildyta Internetinėje parduotuvėje, asmens duomenys kitą dieną įtraukiami į LYB programos duomenų banką.

3.6. Vienas asmuo gali registruotis LYB programoje tik vieną kartą. LYB programos privalumais gali naudotis tik asmuo, kurio vardu atlikta registracija.

3.7. LYB dalyvis gali gauti prieigą prie savo asmens duomenų ir juos keisti prisijungęs prie Internetinės parduotuvės pagal Konfidencialumo politikoje nurodytą tvarką.

3.8. Norėdamas pasinaudoti LYB programos privalumais „The Body Shop Lietuva“ parduotuvėje, LYB dalyvis, paprašytas konsultanto, prieš apmokėdamas už pirkinį pasako jam savo vardą, pavardę ir telefono numerį arba gimimo datą. Pagal šiuos duomenis konsultantas galės surasti LYB dalyvį LYB programos duomenų banke ir suteikti jam LYB programos privalumus. LYB dalyviui pareikalavus, „The Body Shop Lietuva“ konsultantas užtikrina galimybę suteikti šią informaciją konfidencialiai, pavyzdžiui, užrašyti popieriaus lape arba pateikti bet kurį dokumentą su šia informacija.

4. LYB PROGRAMOS PRIVALUMAI

4.1. Nuolatiniai specialūs pasiūlymai.

4.2. Klientų ypatingos dienos su specialiais pasiūlymais – 2–3 kartus per metus.

4.3. Išskirtinė informacija apie naujas prekes, ypatingus pasiūlymus, socialines akcijas ir renginius.

4.4. Reguliarios produktų loterijos tarp LYB dalyvių, sutikusių gauti informaciją iš „The Body Shop Lietuva“ elektroniniu paštu.

4.5. Gimimo dienos proga 30% nuolaida vienam pirkiniui bet kurią LYB programos dalyvio gimimo mėnesio dieną.

•Gimtadienio nuolaida pritaikoma rankiniu būdu (pirkinių krepšelyje įvedus nuolaidos kodą). Nuolaida taikoma LYB klubo nariams gimtadienio mėnesį.

•Gimimo dienos proga nuolaida įsigalioja iš karto po LYB dalyvio asmens duomenų įtraukimo į LYB programos duomenų banką.

•Nuolaida negalioja dovanų kuponams, labdaros produktams, dovanų pakuotėms ir advento kalendoriams. Nuolaidos nesumuojamos.

4.6. LYB programos privalumais galima pasinaudoti tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

5. KOMUNIKACIJA SU LYB DALYVIAIS

5.1. „The Body Shop Lietuva“ įsipareigoja atsiųsti LYB dalyviui informaciją apie šio dokumento 4 punkte nurodytus LYB programos privalumus elektroniniu paštu ir (arba) SMS žinute, jeigu registracijos LYB programoje metu LYB dalyvis davė aiškų ir teisingą sutikimą. Sutikimas gauti informaciją nėra prielaida dalyvauti LYB programoje, ir asmuo gali būti LYB dalyviu taip pat ir tais atvejais, kai jis nedavė sutikimo gauti informaciją.

5.2. LYB dalyvis gali bet kuriuo momentu atsisakyti gauti informaciją:

•išsiųsdamas elektroninį laišką į LYB elektroninį paštą lyb@thebodyshop.lt;

•pasinaudodamas specialia nuoroda gauto informacinio laiško pabaigoje (taikoma tik informacijos gavimui elektroniniu paštu);

•prisijungdamas prie Internetinės parduotuvės ir ištrindamas žymą savo profilio atitinkamame laukelyje;

•žodžiu pranešdamas apie tai konsultantui bet kurioje „The Body Shop Lietuva“ parduotuvėje.

5.3. Informacinės SMS žinutės išsiunčiamos tik į telefono numerius, registruotus toje šalyje, kurioje buvo atlikta registracija LYB programoje.