Bičių vaškas iš Kamerūno

Mūsų sąžiningos prekybos bičių vaškas yra gaunamas iš Kamerūno, Guide D‘Espoir kooperatyvo. Ši prekyba su vietiniais žmonėmis padeda išsaugoti tradicinę bitininkystę, apsaugoti bites bei sulaiko vietinius nuo miškų kirtimo.

PROGRESAS

PROGRESAS

Bičių vaškas yra surenkamas iš rankų darbo avilių. Bitininkai, gaunantys pajamas už savo medų, panaudoja jas svarbiausioms savo reikmėms: užmoka už sveikatos priežiūrą, pagerina namų sąlygas, įsigyja dviračius ir gali išleisti savo vaikus į mokyklas.
Dažniausiai bitininkyste užsiima vyrai, nes lipti į aukštai medžiuose įtaisytus avilius iš tiesų nelengva. Guide D'Espoir įtraukia į bitininkystės ūkį ir moteris.