LOJALUMO PROGRAMOS LOVE YOUR BODY™ TAISYKLĖS

 

1. Taisyklėse naudojamos sąvokos

The Body Shop Lietuva – Ribotos atsakomybės bendrovės SIA Bodybalt filialas, Labdarių g. 5, Vilnius LT 01120, įmonės kodas: 300068118.

Internetinė parduotuvė – The Body Shop Lietuva interneto svetainė, kurios adresas yra www.thebodyshop.lt ir kurioje asmuo gali įsigyti prekių.

LYB Programa – The Body Shop klientų lojalumo programa “Love Your Body™”.

LYB Dalyvis – lojalumo programos dalyvis, kuris užsiregistravo LYB Programoje.

Registracijos forma – The Body Shop Lietuva sukurtas blankas. Norint tapti LYB Programos dalyviu, asmuo privalo užpildyti ir pasirašyti Registracijos formą The Body Shop parduotuvėje. Registruojantis The Body Shop Lietuva internetinėje parduotuvėje, asmuo automatiškai tampa LYB Dalyviu.

LYB El. paštas – elektroninio pašto adresas lyb@thebodyshop.lt The Body Shop Lietuva ir LYB Dalyvio bendravimui.

 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. LYB Programa ir visos su ja susijusios sąlygos įsigalioja 2012 m. rugpjūčio 28 d. ir galioja visose The Body Shop parduotuvėse, kurios yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir internetinėje parduotuvėje. Taisyklių keitimai įsigalioja 2017 m. spalio 1 d.

2.2. LYB Dalyvis sutinka, kad The Body Shop Lietuva saugo LYB Dalyvio asmens duomenis LYB Programos tikslams ir naudoja asmens duomenis marketingo, informacijos platinimo ir internetinėje parduotuvėje užsakytų prekių tiekimo tikslams pagal įstatymų reikalavimus. LYB Dalyvis, nurodant atitinkamą informaciją Registracijos formoje, išreiškia sutikimą informacijos gavimui iš The Body Shop Lietuva.

2.3. The Body Shop Lietuva įsipareigoja laikytis asmens duomenų konfidencialumo ir užtikrina asmens duomenų saugumą bei naudojimą pagal Fizinių asmenų duomenų apsaugos įstatymo ir Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo reikalavimus.

2.4. The Body Shop Lietuva įsipareigoja neatskleisti LYB Dalyvio asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus The Body Shop Lietuva partneriams, kurie užtikrina internetinėje parduotuvėje užsakytų prekių pristatymą.

2.5. The Body Shop Lietuva pasilieka teisę atlikti pakeitimus LYB Programos taisyklėse ir/arba atšaukti LYB Programą. The Body Shop Lietuva apie tai praneša bent prieš 30 dienų, paskelbiant atitinkamą informaciją The Body Shop Lietuva parduotuvėse ir internetinėje parduotuvėje.

 

3. LYB PROGRAMOS TAISYKLĖS

3.1. Prie LYB Programos galima prisijungti nemokamai, atliekant pirkimą bet kurioje The Body Shop Lietuva parduotuvėje arba registruojantis internetinėje parduotuvėje.

3.2. Dalyvavimas LYB Programoje neturi galiojimo termino. Jeigu LYB Dalyvis 12 (dvylika) mėnesių iš eilės nevykdė pirkimų The Body Shop Lietuva parduotuvėje arba internetinėje parduotuvėje, tuomet LYB Dalyvis įgyja statusą ‘pasyvus‘ ir daugiau nebegaus The Body Shop Lietuva siunčiamos informacijos.

3.3. LYB Dalyviu gali tapti bet kuris asmuo nuo 12 (dvylikos) metų amžiaus, kuris tiksliai ir tinkamai užpildė Registracijos formą ir pateikė ją The Body Shop Lietuva parduotuvėje arba internetinėje parduotuvėje.

3.4. LYB Dalyviui fizinė kortelė neišduodama.

3.5. Tinkamai užpildyta Registracijos forma reiškia, kad užpildomi šie Registracijos formos duomenų laukeliai:

 • - Vardas
 • - Pavardė
 • - Gimimo data (Metai / Mėnuo / Diena)
 • - El. paštas ir/arba Mobiliojo telefono numeris
 • - Atitinkama atžyma apie informacijos gavimą iš The Body Shop
 • - Atitinkama atžyma apie susipažinimą su sąlygomis.

3.6. Užpildant ir pasirašant Registracijos formą, asmuo patvirtina savo sutikimą, kad jo duomenys bus apibendrinti, saugomi ir naudojami pagal Fizinių asmenų duomenų apsaugos įstatymo ir Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo reikalavimus. Internetinėje parduotuvėje šis sutikimas patvirtinamas, Registracijos formoje pažymint laukelį dėl susipažinimo su LYB Programos sąlygomis.

3.7. Jeigu Registracijos forma užpildoma The Body Shop Lietuva parduotuvėje, asmens duomenys į LYB Programos duomenų bazę įvedami per 10 (dešimt) dienų po Registracijos formos užpildymo. Po to LYB Dalyvis pradeda gauti The Body Shop Lietuva siunčiamą informaciją, jeigu išreiškė sutikimą, ir gali apžiūrėti arba pakeisti savo kontaktinę informaciją internetinėje parduotuvėje. Jeigu Registracijos forma užpildoma Internetinėje parduotuvėje, asmens duomenys automatiškai įvedami į LYB Programos duomenų bazę kitą dieną.

3.8. Vienas asmuo LYB Programai gali registruotis tik vieną kartą. LYB Programos privalumais gali pasinaudoti tik tas asmuo, kurio vardu atlikta registracija.

3.9. LYB Dalyvis gali prieiti prie savo asmens duomenų ir juos pakeisti, autorizuojantis Internetinėje parduotuvėje. Norint pakeisti savo gimimo datą, LYB Dalyvis nusiunčia laišką LYB El. paštu. Norint pašalinti savo asmens duomenis iš LYB Programos duomenų bazės ir pasišalinti iš LYB Programos, LYB Dalyvis nusiunčia laišką LYB El. paštu.

3.10. Norint pasinaudoti LYB Programos privalumais The Body Shop Lietuva parduotuvėje, LYB Dalyvis, prieš atliekant pirkimą, konsultanto prašymu praneša savo vardą, pavardę ir telefono numerį arba gimimo datą, ir konsultantas pagal šiuos duomenis suranda LYB Dalyvį LYB Programos duomenų bazėje.

 

4. LYB PROGRAMOS PRIVALUMAI

4.1. Nuolatiniai specialūs pasiūlymai.

4.2. Specialios klientų dienos su pasiūlymais 2–3 kartus per metus.

4.3. Išskirtinė informacija apie naujienas, specialius pasiūlymus, socialines kampanijas ir renginius.

4.4. Reguliarios produktų loterijos LYB Dalyviams, kurie sutiko gauti The Body Shop Lietuva informaciją el. paštu.

4.5. Gimimo dienos 30% nuolaida vienam pirkimui bet kurią LYB Dalyvio gimimo mėnesio dieną.

 • - Gimimo dienos nuolaida automatiškai taikoma pirmajam pirkimui, kurį LYB Dalyvis atlieka savo gimimo mėnesį.
 • - Gimimo dienos nuolaida įsigalioja, kai tik LYB Dalyvio asmens duomenys įvedami į LYB Programos duomenų bazę.

4.6. LYB Programos privalumais galima pasinaudoti tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 

5. BENDRAVIMAS SU LYB DALYVIU

5.1. The Body Shop Lietuva įsipareigoja LYB Dalyviui išsiųsti informaciją apie 4 punkte minėtus LYB Programos privalumus el. paštu ir/arba SMS žinutės būdu, jeigu LYB Dalyvis, registruojantis LYB Programai, su tuo sutiko.

5.2. LYB Dalyvis gali bet kuriuo metu atsisakyti nuo informacijos gavimo:

 • - išsiunčiant laišką LYB El. paštu,
 • - spustelėjant specialią nuorodą gauto informacinio el. pašto pabaigoje (taikoma tik informacijos gavimui el. paštu),
 • - autorizuojantis Internetinėje parduotuvėje ir deaktyvuojant atitinkamą laukelį savo profilyje,
 • - žodžiu išreiškiant savo pageidavimą konsultantui bet kurioje The Body Shop Lietuva parduotuvėje.

5.3. SMS žinutės su informacija siunčiamos tik telefono numeriais, registruotais šalyje, kurioje atlikta registracija LYB Programai.